10%

EUROTAX

10%

  • summer-winter

On EUROTAX commission.

Na usługi dotyczące zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego przez osoby fizyczne - obywateli RP pracujących w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech i USA. Zniżka od prowizji pobieranej przez EUROTAX.