Hostel Seven Praha 7

Hostel Seven Praha 7

Hostel Seven Praha 7

    20% discount on standard prices for European Youth Card holders. Cannot be combined with any other discount and does not apply to the entire room, the discount is calculated on the price of accommodation without mandatory surcharges.

    Pro držitele Evropské karty mládeže sleva 20 % ze standartních cen. Nelze kombinovat s jinou slevou a neplatí na celý pokoj, sleva se počítá s ceny ubytování bez povinných příplatků.