Valid student ID required

Friskis & Svettis Skövde

Valid student ID required

    Friskis & Svettis are available to give everyone who wants the opportunity to find their own desire for movement. They know that if training is to get rid of, it must be fun. And they know that the joy of movement is personal. Therefore, their training is in many different ways. But no matter what you choose, our training is an experience for both the body and the senses.

    Friskis&Svettis finns för att ge alla som vill möjlighet att hitta sin egen lust till rörelse. De vet att om träning ska bli av måste den vara kul. Och de vet att rörelseglädje är personlig. Därför är deras träning på många olika sätt. Men oavsett vad du väljer är vår träning en upplevelse för både kroppen och sinnena.