Zubrnice Open Air Museum

Muzeum v přírodě Zubrnice

Zubrnice Open Air Museum

The only open-air museum in North Bohemia presents the living, culture and connection of the original inhabitants with the landscape in the former Sudetenland and their post-war transformation. Holders receive a discount on admission fees in accordance with the current price list of the museum.

Jediné muzeum v přírodě na severu Čech přibližuje bydlení, kulturu a sepětí původních obyvatel s krajinou v bývalých Sudetech i jejich poválečnou proměnu. Držitelům je poskytována sleva na vstupném v souladu s aktuálním ceníkem muzea.