Vysočina Open Air Museum

Muzeum v přírodě Vysočina

Vysočina Open Air Museum

The picturesque landscape, interesting buildings and shows encourage you to visit the open-air museum with an exhibition at Veselý Kopec, Svobodné Hamry and the Betlém Hlinsko conservation area. Holders receive a discount on admission fees in accordance with the current price list of the museum.

Malebná krajina, zajímavé stavby a pořady vybízejí k návštěvě muzea v přírodě s expozicí na Veselém Kopci, ve Svobodných Hamrech a v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Držitelům je poskytována sleva na vstupném v souladu s aktuálním ceníkem muzea.