Bowling a laser střelnice Praha–Smíchov

Bowling Smíchov

Bowling a laser střelnice Praha–Smíchov

    20% discount for bowling and laser games.

    Pro držitele Evropských karet mládeže EYCA sleva 20 % na bowling a laserovou střelnici. 
    Zvláštní podmínky: Nahlásit se předem a na místě se prokázat platnou kartou EYCA. 
    Ceník naleznete na www.bowlingsmichov.cz/cenik